AKTUALNO?CI 2016

Bardzo nam mi?o poinformowa? Pa?stwa o rozpocz?ciu dzia?alno?ci naszej strony internetowej www.cantinerocamp.pl. Tym samym informujemy, ?e wszelkie nowe informacje (tj. lista zg?oszonych par, godziny szkole? grupowych i lekcji indywidualnych, jak i wszelkie nowo?ci) b?d? aktualizowane na bie??co w?a?nie tutaj!

Organizatorzy

Logo_4dance.com.pl

- For the participants of the event, we offer a 10% discount on shoes Ray Rose

pary_pl

obser_pl

gwiaydki3