Pawel Michno

pawel_michno

Tancerz zawodowy, choreograf, pedagog tanca, czlonek Zwiazku Artystow Scen Polskich (ZASP).
Swoj? profesjonaln? karier? taneczn? rozpocz?? w Kieleckim Teatrze Ta?ca, z ktrym w latach 1996 - 2000 wyst?powa? na najwi?kszych scenach teatralnych w ca?ej Polsce.
Od roku 2002 wyst?powa? w musicalu "Chicago", w Teatrze Komedia w Warszawie. Jako tancerz bra? udzia? w najwi?kszych produkcjach telewizyjnych takich jak: Programy Sylwestrowe TVP1, Festiwale w Opolu, Taniec z Gwiazdami, Idol oraz w licznych pokazach i koncertach.
Jest za?o?ycielem i choreografem grupy tanecznej JAZZ-ONE. Prowadzi konsultacje choreograficzne z grupami na tereni calej Polski. Regularnie zapraszany jest w roli choreografa do polskich edycji programu "You Can Dance" po prostu ta?cz.
W 2012 roku odby?a si? premiera spektaklu "Lady Fossy 2" ktrego by? re?yserem i choreografem.
W marcu 2013 wyprodukowa? spektakl "Saligia", ktry rwnie? wyra?yserowa? i do ktrego przygotowa? choreografi?.