Richard Porter

richard_porter

Czo?owy tancerz ?wiata zarwno w kategorii amatorw i zawodowcw.
Zwyci??a? w najwi?kszych turniejach i festiwalach w kategorii amatorw
mi?dzy innymi British Open i UK Anglia - Bournemouth.
Jako tancerz zawodowy by? finalist? i medalist? wszystkich najwa?niejszych
turniejw na ?wiecie:
  • Blackpool Dance Festival - British Open
  • UK Open - Bournemouth
  • Internacjonale Dance Festival
  • German Open
  • WDDSC European Professional Latin Championships
  • Niemcy - Bielefeld
Obecnie Richard Porter jest jednym z najlepszych nauczycieli ta?ca
Jest wspania?ym choreografem wydobywaj?cym styl, charakter i uczucie ka?dego ta?ca.
Szkoli najwybitniejsze pary taneczne z ca?ego ?wiata zarwno w kategorii
amatorw i zawodowcw.